Prawo medyczne

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych i doradczych podmiotom leczniczym oraz osobom wykonującym zawody medyczne. Członkiem zespołu działu medycznego Kancelarii jest doświadczony menedżer służby zdrowia, wieloletni dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz ekspert rządowych i samorządowych zespołów ds. organizacji ochrony zdrowia.

Usługi Kancelarii obejmują następujące obszary:

Bieżąca obsługa szpitali prowadzonych przez JST oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Doradztwo prawne w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Prawo pracy – umowy o pracę, regulaminy pracy, postępowania przed sądami pracy

Doradztwo prawne w zakresie procedury kontraktacji usług medycznych prowadzonej przez NFZ

Reprezentacja placówek medycznych oraz lekarzy w postępowaniach cywilnych i karnych w sprawach dotyczących błędów medycznych

Reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Reprezentacja lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed okręgowymi sądami lekarskimi (sprawy naruszeń etyki zawodowej)

Pomoc w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, umowy z producentami, dystrybutorami oraz odbiorcami wyrobów medycznych, prawo własności przemysłowej, naruszenia zakazu nieuczciwej konkurencji

Doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz żywnościowego:

  • pomoc w zakresie procedury dopuszczania oraz wprowadzania do obrotu produktów farmaceutycznych oraz żywnościowych;
  • doradztwo w zakresie dozwolonej reklamy oraz oznaczeń produktów farmaceutycznych oraz żywnościowych;
  • przygotowywanie oraz weryfikacja umów z producentami, dystrybutorami oraz odbiorcami;
  • ochrona przed nieuczciwą konkurencją, dozwolone formy reklamy produktów oraz ich znakowanie, prowadzenie sporów w tym zakresie.

Doradztwo podmiotom leczniczym w zakresie: restrukturyzacji i przekształceń, sporów zbiorowych, przygotowania i wdrażania planów naprawczych oraz systemów kontroli zarządczej

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności