O kancelarii

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy z tytułami zawodowymi adwokata oraz specjaliści z zakresu zarządzania i restrukturyzacji.

Zapewniamy klientom pomoc w różnorodnych dziedzinach prawa, świadczoną w języku polskim i angielskim.

Do naszych obszarów specjalizacji należy przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo zamówień publicznych, prawo odszkodowawcze, prawo pracy, prawo sportowe oraz prawo medyczne. Kancelaria zajmuje się również doradztwem podmiotom gospodarczym oraz leczniczym, w tym w zakresie restrukturyzacji i przekształceń, sporów zbiorowych, przygotowania i wdrażania planów naprawczych oraz systemów kontroli zarządczej.

Kancelarię tworzy następujący zespół:

Adwokat Jan Łukomski – partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, sportowym oraz medycznym. W toku swojej kariery zawodowej świadczył pomoc prawną licznym przedsiębiorstwom, klubom sportowym, polskim związkom sportowym, sportowcom oraz fundacjom i stowarzyszeniom. Wielokrotnie występował w imieniu klientów przed sądami powszechnymi, a także przed międzynarodowymi i krajowymi sądami polubownymi oraz organami dyscyplinarnymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Licencjonowany menedżer przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Adwokat Jędrzej Niklewicz – partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, nowych technologii, pracy oraz zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych, jak i komunalnych. Wielokrotnie doradzał w sprawach przekształceń spółek, zmian oraz konfliktów właścicielskich. Wielokrotnie świadczył pomoc klientom Kancelarii również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jacek Łukomski – doradca ds. medycznych

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1998 – 2017, jednocześnie dyrektor Szpitala Kardiologiczno-Rehabilitacyjnego w Kowanówku w okresie 2016 – 2017. Jako Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu włączył w jego struktury: Szpital Grunwaldzki i Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w 2006 roku, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Kiekrzu i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu w 2016 roku, a także Szpital Kardiologiczno-Rehabilitacyjny w 2017 roku. Od marca do sierpnia 2018 roku doradca – p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Gostyniu.

Wiceprezydent Miasta Poznania w latach 1992 – 1998. W latach 1999 – 2016 członek i współprzewodniczący Zespołu ds. służby zdrowia Komisji Trójstronnej (ze strony pracodawców). W latach 2002 – 2011 ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i doradca Banku Światowego. W latach 1999 – 2017 prezes Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców, od 2018 roku prezes honorowy.

W latach 1999 – 2005 redaktor naczelny, a następnie przewodniczy Kolegium Redakcyjnego i przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Menedżer Zdrowia” do 2016 roku.

Wykładowca na studiach podyplomowych w zarządzaniu ochroną zdrowia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Lekarski), uzyskał specjalizację w chirurgii. Zdał egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności

     

Site created by Roibry