O kancelarii

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy z tytułami zawodowymi adwokata oraz specjaliści z zakresu zarządzania i restrukturyzacji.

Zapewniamy klientom pomoc w różnorodnych dziedzinach prawa, świadczoną w języku polskim i angielskim.

Do naszych obszarów specjalizacji należy przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo zamówień publicznych, prawo odszkodowawcze, prawo pracy, prawo sportowe i e-sportowe oraz prawo medyczne. Kancelaria zajmuje się również doradztwem podmiotom gospodarczym oraz leczniczym, w tym w zakresie restrukturyzacji i przekształceń, sporów zbiorowych, przygotowania i wdrażania planów naprawczych oraz systemów kontroli zarządczej.

Kancelarię tworzy następujący zespół:

Adwokat Jan Łukomski – partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, sportowym oraz medycznym. W toku swojej kariery zawodowej świadczył pomoc prawną licznym przedsiębiorstwom, klubom sportowym, polskim związkom sportowym, sportowcom oraz fundacjom i stowarzyszeniom. Wielokrotnie występował w imieniu klientów przed sądami powszechnymi, a także przed międzynarodowymi i krajowymi sądami polubownymi oraz organami dyscyplinarnymi, w tym przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, Izbą ds. Rozwiązywania Sporów FIFA czy komisją dyscyplinarną UEFA. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Licencjonowany menedżer przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Adwokat Jędrzej Niklewicz – partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, nowych technologii, pracy oraz zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych, jak i komunalnych. Wielokrotnie doradzał w sprawach przekształceń spółek, zmian oraz konfliktów właścicielskich. Wielokrotnie świadczył pomoc klientom Kancelarii również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jacek Łukomski – doradca ds. medycznych

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1998 – 2017, jednocześnie dyrektor Szpitala Kardiologiczno-Rehabilitacyjnego w Kowanówku w okresie 2016 – 2017. Jako Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu włączył w jego struktury: Szpital Grunwaldzki i Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w 2006 roku, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Kiekrzu i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu w 2016 roku, a także Szpital Kardiologiczno-Rehabilitacyjny w 2017 roku. Od marca do sierpnia 2018 roku doradca – p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Gostyniu.

Wiceprezydent Miasta Poznania w latach 1992 – 1998. W latach 1999 – 2016 członek i współprzewodniczący Zespołu ds. służby zdrowia Komisji Trójstronnej (ze strony pracodawców). W latach 2002 – 2011 ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i doradca Banku Światowego. W latach 1999 – 2017 prezes Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców, od 2018 roku prezes honorowy.

W latach 1999 – 2005 redaktor naczelny, a następnie przewodniczy Kolegium Redakcyjnego i przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Menedżer Zdrowia” do 2016 roku.

Wykładowca na studiach podyplomowych w zarządzaniu ochroną zdrowia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Lekarski), uzyskał specjalizację w chirurgii. Zdał egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności