POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Swojskiej 21a, 60-592, KRS 0000754692, NIP 7811983193, REGON 381667708 (sekretariat@lukomski-niklewicz.pl).
 2. Dane osobowe użytkowników zbierane, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 28 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane przechowywane są  na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzanie i wykorzystanie gromadzonych danych

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.lukomski-niklewicz.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednakże celem wysłania formularza kontaktowego użytkownik musi udostępnić swoje dane osobowe. Dane, o które użytkownik będzie proszony to imię, nazwisko oraz adres email. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu i informowania użytkownika o działalności kancelarii. Dane zbierane w toku korespondencji pomiędzy użytkownikiem a kancelarią służą wyłącznie udzielaniu odpowiedzi na pytania adresowane do kancelarii przez użytkowników serwisu internetowego.
 3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, żądać kopii przechowywanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia (czasowego lub stałego) przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez kancelarię.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 10. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w firmie.
 11. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności należy kierować do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 12. Serwis Internetowy zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, w których Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Strony te mogą samodzielnie zbierać informacje (w tym dane osobowe) i dlatego zalecane jest by zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego www.lukomski-niklewicz.pl
 13. Informujemy, iż użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pliki cookies

 1. Witryna www.lukomski-niklewicz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnersk oraz jej partnerów w celu optymalizacji działań.
 5.  W serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (wp-settings-1, wp-settings-time-1)
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics)
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (redux_current_tab)
  4. cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies (cookie_notice_accepted)
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności