Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, a także reprezentuje klientów w sporach gospodarczych. Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim oraz angielskim. Dotychczas prawnicy Kancelarii obsługiwali podmioty działające m.in. na rynku producentów odzieży oraz sprzętu sportowego, producentów odżywek i suplementów diety, producentów i dystrybutorów podłóg drewnianych, platformy sprzedaży internetowej, szkół językowych, przedsiębiorców z branży usług transportowych, usług budowlanych oraz profesjonalne agencje menedżerskie.

Usługi Kancelarii obejmują następujące obszary:

Przygotowanie i weryfikacja projektów umów z kontrahentami oraz klientami

Obsługa spółek prawa handlowego:

  • przygotowanie i przeprowadzenie procesu rejestracji spółki;
  • zmiany aktów założycielskich spółki, zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, pomoc w przygotowaniu sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;
  • obsługa zgromadzeń wspólników;
  • sporządzanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników oraz organów spółki, regulaminów organów zarządzających i nadzorczych oraz kontraktów menedżerskich, zmiany w organach spółki;
  • przeprowadzanie procedury zmiany kapitału zakładowego (wkłady pieniężne i aporty) oraz zbycia udziałów

Prowadzenie sporów sądowych oraz egzekucja zasądzonych należności

Prawo pracy

  • przygotowywanie umów o pracę, umów powierzenia mienia, doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, pomoc w przygotowaniu regulaminów pracy oraz regulaminów premiowych

Reklama oferowanych usług lub produktów

  • aspekty prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, reklama producentów napojów alkoholowych, wyrobów farmaceutycznych oraz żywnościowych, usług bukmacherskich

Znaki towarowe

  • pomoc przy rejestracji znaku oraz prowadzenie sporu dotyczącego jego ochrony i używania

Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Legalizacja pobytu cudzoziemców, zakładanie spółek z udziałem podmiotów zagranicznych

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności