Blog

PRO JUNIOR SYSTEM – CZY KLUBY PIŁKARSKIE NADUŻYWAJĄ PZPN-OWSKIEGO SYSTEMU PROMOWANIA MŁODZIEŻOWCÓW?

PRO JUNIOR SYSTEM – CZY KLUBY PIŁKARSKIE NADUŻYWAJĄ PZPN-OWSKIEGO SYSTEMU PROMOWANIA MŁODZIEŻOWCÓW?

Ostatnio sporo kontrowersji wywołały decyzje kadrowe podejmowane w niektórych klubach piłkarskich na finiszu rozgrywek. Najgłośniejsze historie dotyczą dwóch klubów – Zagłębia Sosnowiec oraz Polonii Środa Wielkopolska. Ich działaczom zarzuca się, że próbują uzyskać środki z wprowadzonego przez PZPN systemu Pro Junior, wprowadzając do gry w ostatnich kolejkach sezonu zawodników, którzy w zwyczajnych okolicznościach nie mieliby szans na grę. Czy zarzuty te są słuszne? W tym artykule spróbujemy je poddać ocenie prawnej.

Pro Junior System – czym jest i jakie są jego zasady?

W najbardziej ogólnym opisie Pro Junior System jest programem nagród finansowych dla klubów piłkarskich, które desygnują do gry w rozgrywkach seniorskich jak największą liczbę młodych zawodników. Jego ramy prawne zostały ustanowione w uchwale nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne.

Zgodnie z przepisami uchwały nr V/95, celem programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach od Ekstraklasy do III ligi, poprzez finansowe premiowanie występów w rozgrywkach seniorów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków. W ramach programu przyznawane są klubom punkty za rozegrane w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz reprezentacyjnych minuty zawodników, którzy spełniają określone w uchwale kryteria. Po zakończeniu sezonu kluby, które mają największą liczbę punktów otrzymują od PZPN nagrody finansowe.

Dwiema podstawowymi kategoriami zawodników, którymi operuje uchwała nr V/95 są młodzieżowiec oraz wychowanek. W myśl uchwały młodzieżowcem jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia, a także zawodnicy młodsi. Natomiast wychowanek to młodzieżowiec, który jest zarejestrowany w klubie (z możliwymi przerwami w rejestracji) przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 i 21 rokiem życia. Podstawowym kryterium oceny wykorzystania przez dany klub młodzieżowców i wychowanków w danym sezonie, za które klub otrzymuje punkty w klasyfikacji, stanowią minuty rozegrane przez takiego zawodnika w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi. Innymi słowy, im więcej dany zawodnik nazbiera minut w meczach swojej drużyny w oficjalnych rozgrywkach ligowych, tym więcej jego klub uzyska punktów w końcowej klasyfikacji.

Jednakże, żeby danego zawodnika w ogóle uwzględniać w takim zestawieniu, musi on rozegrać pewną minimalną (różną w zależności od klasy rozgrywkowej) liczbę minut w całym sezonie, a także wystąpić w pewnej minimalnej liczbie meczów. Przykładowo, żeby danego młodzieżowca lub wychowanka (za minuty uzbierane przez wychowanków klub otrzymuje więcej punktów, niż w przypadku pozostałych młodzieżowców) z klubu występującego w I lidze uwzględniać w końcowej klasyfikacji, musi on rozegrać co najmniej 450 minut i jednocześnie wystąpić w co najmniej 10 meczach.

Łączna pula nagród przewidziana za sezon 2021/2022 wynosi 28.000.000,00 zł. Pieniądze te są rozdzielane pomiędzy poszczególne klasy rozgrywkowe. Na kluby Ekstraklasy przypada kwota 10.000.000,00 zł, na kluby I ligi kwota 9.000.000,00 zł, na kluby z II ligi kwota 5.000.000,00 zł, a na kluby III-ligowe kwota 4.000.000,00 zł.

Teoretycznie wszystkie kluby z danej klasy rozgrywkowej mogą partycypować w nagrodach z Pro Junior System – stosownie do liczby minut rozgrywanych przez ich młodzieżowców lub wychowanków (im więcej minut, tym wyższa nagroda) – jednakże największe środki otrzymują zawsze kluby z miejsc 1-7 w ostatecznej tabeli.

Przykładowo, w I lidze zwycięzca klasyfikacji otrzymuje 1.600.000,00 zł, a każdy kolejny klub o 200-300 tysięcy złotych mniej. Zespół, które zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji otrzymuje 200.000,00 zł brutto.

W III lidze środki są niższe, ale też zespołów uczestniczących w programie jest więcej (w III lidze drużyny rywalizują w czterech grupach). Co istotne, premiowane są wyłącznie kluby, które w poszczególnych grupach będą zajmować w klasyfikacji PJS miejsca od 1 do 4. Zwycięzca klasyfikacji w danej grupie otrzyma 400.000,00 zł, a następnie o odpowiednio 100.000,00 zł mniej każdy kolejny klub. Pieniądze te są zdecydowanie niższe niż wyższych klasach rozgrywkowych, ale dla III-ligowych klubów mogą stanowić bardzo poważne uzupełnienie budżetu.

 

Casus Zagłębia Sosnowiec

Według doniesień medialnych (źródło: https://sport.tvp.pl/60087358/i-liga-zenujaca-zagrywka-zaglebia-sosnowiec-wystawia-kontuzjowanego-zeby-dostac-pieniadze), trener Zagłębia Sosnowiec w meczu z Sandecją Nowy Sącz desygnował do gry 19-letniego Kacpra Smolenia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnik ten jest w trakcie leczenia poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Jego stan zdrowia nie pozwala na występowania w meczach piłkarskich, w związku z czym trener Sosnowiczan zdjął go z boiska już po 16 sekundach. Dlaczego zatem w ogóle desygnował zawodnika do gry? Otóż Kacper Smoleń wystąpił w sezonie 2021/2022 w I lidze w siedmiu meczach. Jak już zostało wcześniej wspomniane limit, od którego minuty danego zawodnika w I lidze liczy się w klasyfikacji PJS to co najmniej 10 meczów oraz 450 minut. Wymaganą liczbę minut zawodnik osiągnął, ale liczbę meczów nie. Dlatego klub starał się zrobić wszystko, żeby zawodnik ten limit osiągnął. Skąd wiadomo, że klub celowo podejmował takie działania? Z konferencji prasowej, na której jego trener przyznał, że była to świadoma decyzja klubu. Aczkolwiek, należy zaznaczyć, że w dwóch ostatnich meczach pierwszoligowych rozgrywek zawodnik Smoleń już się na boisku nie pojawił.

 

Casus Polonii Środa Wielkopolska

Polonia Środa Wlkp. nadal walczy w rozgrywkach III ligi grupy 2. Do rozegrania pozostały jej jeszcze dwie kolejki. Klubowi nie grozi relegacja, a zarazem nie ma już szans na awans do II ligi. W kilku ostatnich kolejkach w średzkim zespole bardzo chętnie korzystano z zawodników młodzieżowych. Trener Polonii przyznał, że celem klubu było jak najszybsze zapewnienie sobie utrzymania, również po to by następnie móc desygnować do gry młodszych zawodników i zdobywać punkty w klasyfikacji Pro Junior System (źródło: https://wlkp24.info/burza-po-meczu-jarota-polonia-sroda-powinien-stracic-ten-mandat/). Rzeczywiście takie działanie przynosi efekty, gdyż po 32 ligowych kolejkach Polonia Środa Wlkp. zajmuje w klasyfikacji w swojej grupie pierwsze miejsce (https://www.laczynaspilka.pl/pro-junior-system?league=5aeaceaa-680d-4164-b0b6-f5f2be4add94&tableType=1&season=2021%2F2022&group=d2f7ba55-a10e-44bd-8c58-d4b0698a03cb). Należy zauważyć, że średzianie zaliczyli w tym czasie dwie bardzo wysokie ligowe porażki, aczkolwiek ich rywalami byli lider oraz wicelider grupy 2.

Jak ocenić postępowanie obu zespołów i jakich użyć do tego kryteriów? Przede wszystkim należy odwołać się do postanowień uchwały Zarządu PZPN nr  V/95, w której zostały określone cele programu. W przepisach uchwały wyraźnie wskazano, że celem PJS jest „promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów”. Należy tutaj zwrócić uwagę na narzędzie, które zostało określone w uchwale, jako stosowane do promocji szkolenia w klubach, czyli premiowanie występów młodzieżowców w rozgrywkach seniorów. Pro Junior System stawia zatem przed klubami oczekiwanie, że będą one częściej wystawiać do gry zawodników młodzieżowych. Jeżeli pomiędzy przydatnością do gry zawodników młodzieżowych i zawodników starszych nie byłoby żadnej różnicy, wówczas stosowanie tego programu nie byłoby potrzebne. U jego źródeł tkwi założenie, że potrzebna jest zachęta finansowa do tego, by kluby chętniej stawiały na młodzieżowców. Polonia Środa Wlkp. również w trzech poprzednich sezonach dwukrotnie zajmowała w klasyfikacji PJS miejsca premiowane nagrodą finansową. W tym sezonie aż dziewięciu jej zawodników ma więcej rozegranych meczów niż wymaga tego limit (tj. więcej niż 5), a w czterech przypadkach zawodnicy ci rozegrali 10 meczów lub więcej (w tym 20, 21 i 30 meczów). Trudno zatem mówić, że możemy tutaj mieć do czynienia z próbą „wyłudzenia” środków z programu PJS lub jego nadużywaniem, a nie z promocją młodzieżowców.

Diametralnie inna jest sytuacja związana z wystawieniem do gry zawodnika mającego kontuzję. Pomijając aspekt narażenia gracza na poważniejszy uraz, działanie takie w żaden sposób nie przyczynia się do „promowania i wspierania jakości szkolenia”. Przede wszystkim jest oczywistym, że żadnych korzyści szkoleniowych nie odniesie sam zawodnik, który z poważną kontuzją wejdzie na boisko na kilkanaście sekund.

 

Czy w odniesieniu do PJS można mówić o nadużywaniu prawa?

Pojawia się pytanie o to jak podchodzić do sytuacji, w których kluby próbują uzyskać jak najwyższe miejsce w klasyfikacji Pro Junior System podejmując działania, które nie tylko nie realizują celów uchwały Zarządu PZPN nr V/95, ale w ogóle nie są podejmowane po to, by cele te były realizowane. Na wstępie należy zwrócić uwagę, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do oceny tego, czy dany klub wystawia do gry młodzieżowców wyłącznie po to by uzyskać od PZPN nagrodę pieniężną i jednocześnie, że takie działanie nie realizuje celów programu PJS. Ocena taka bardzo często będzie miała arbitralny charakter. Nie można mieć przy tym wątpliwości, że nadużyciem programu będzie wystawianie do gry zawodników kontuzjowanych. Jak zostało już wcześniej wspomniane, przede wszystkim sam kontuzjowany zawodnik nie odniesie jakiejkolwiek korzyści szkoleniowej ze swojego „występu”.

Co można zrobić w sytuacji, gdy jakiś klub nadużywa systemu premiowego ustanowionego w uchwale nr V/95? Prawo cywilne operuje pojęciem nadużycia prawa. Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Dalej kodeks stanowi, że takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Uczestnictwo w programie Pro Junior System, a następnie uzyskanie prawa do otrzymania nagrody można traktować w kategorii uprawnień. Zarazem, czynienie z prawa do otrzymania nagrody pieniężnej z programu PJS w określonych sytuacjach, np. uzyskania punktów poprzez desygnowanie do gry zawodników kontuzjowanych, należałoby uznać zarówno za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (byłoby to sprzeczne z duchem sportowej rywalizacji), jak i z przeznaczeniem – celem programu. Wydaje się, że w takiej sytuacji Zarząd PZPN mógłby skorzystać ze swoich kompetencji interpretacyjnych oraz wykonawczych i podjąć uchwałę o odjęciu klubowi tych punktów uzyskanych przez młodzieżowca, które zostały zdobyte w sposób jawnie sprzeczny z celami programu oraz zasadami etycznymi.

 

Fotografia w nagłówku: https://www.laczynaspilka.pl/

KONSEKWENCJE UCZESTNICTWA W MECZACH LUB TRENINGACH DRUŻYNY SPORTOWEJ ZAWODNIKA ZARAŻONEGO KORONAWIRUSEM

ULGA PODATKOWA DLA SPONSORÓW SPORTU

ULGA PODATKOWA DLA SPONSORÓW SPORTU

Z początkiem roku 2022 rozszerzeniu uległ zakres ulg podatkowych przewidzianych dla podatników PIT i CIT. Zgodnie z nowym przepisami, tj. art. 26ha ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PDOF) podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczania podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 

  1. sportową,
  2. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
  3. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Analogicznie, uprawnienia przysługujące w ramach tzw. ulgi sponsoringowej przysługują również podatnikowi CIT, który zgodnie z art. 18ee ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) może z niej skorzystać przy uzyskaniu przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ważne jednak, aby kwota odliczenia nie przekroczyła kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) lub kwoty dochodu z przychodów innych niż te z zysków kapitałowych (CIT).

 

Oznacza to, że oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorcy uzyskali możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów, więc łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionych kosztów. Przykładowo, przedsiębiorca, który współpracuje z klubem sportowym niedziałającym dla osiągnięcia zysku w zamian za reklamę i przeznacza na jego działalność 20 tys. zł, opłacając liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3.800 zł z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1.900 zł, z tytułu odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5.700 zł.

W zakresie kosztów poniesionych na działalność sportową, ustawodawca ogranicza się do wskazania, że chodzi o koszty poniesione na finansowanie klubów sportowych niedziałających dla osiągnięcia zysku (poprzez odwołanie do art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie), stypendiów sportowych oraz imprez sportowych, niebędących jednocześnie imprezami masowymi. Co istotne, kluby niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą jednocześnie być klubami prowadzącymi działalność gospodarczą. W zakresie finansowania klubów sportowych (poprzez odwołanie do art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie) za koszty będą uznawane wyłącznie wydatki ponoszone na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Należy mieć jednak na uwadze, że wskazane powyżej koszty podlegają odliczeniu, tylko jeżeli nie zostały podatnikowi wcześniej zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Jeżeli spełniono te warunki, wówczas podatnik może dokonać stosownego odliczenia w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym poniesiono koszty.

 

O ile w teorii, w zakresie finansowania działalności sportowej, nowe przepisy nie wydają się nader skomplikowane, o tyle w praktyce pojawia się pytanie, czy aby na pewno wszystkie wydatki poniesione na sponsorowanie klubów sportowych podlegają odliczeniu w myśl nowowprowadzonych regulacji? Zarówno art. 26ha ustawy o PDOF, jak i art. 18 ustawy o CIT wskazują, że odliczeniu podlega kwota stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z zarówno art. 23 ust. 1 pkt. 11) ustawy o PDOF, jak i art. 16 ust. 1 pkt. 14) ustawy o CIT, co do zasady nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn. Tym samym, wydaje się, że finansowanie sportu, które objęte jest dodatkową pięćdziesięcioprocentową ulgą podatkową powinno odbywać się w ramach świadczenia wzajemnego, a więc takiego, w którym każda ze stron wykonuje świadczenie na rzecz drugiej strony.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2004 r., sygn. akt.: VI ACa 709/03 „umowa sponsoringu jako umowa nienazwana przewiduje m.in. zobowiązanie się sponsora do finansowania lub współfinansowania działalności zamierzonej lub realizowanej już przez sponsorowanego, natomiast sponsorowany zobowiązuje się do poinformowania opinii publicznej o finansowaniu lub współfinansowaniu wyżej wymienionej działalności przez sponsora poprzez popularyzowanie oznaczenia indywidualizującego sponsora w obrocie w trakcie tego przedsięwzięcia.”.

Przykładem świadczeń z takiej umowy będzie np. sytuacja, gdy przedsiębiorca sponsoruje klub piłkarski w zamian za umieszczenie jego logo na koszulkach zawodników lub na bandach reklamowych. O wzajemności świadczenia nie będzie zatem mowy w sytuacji, gdy relacja pomiędzy przedsiębiorcą a klubem ograniczy się tylko do darowania pieniędzy przez tego pierwszego, na rzecz drugiego.

 

Przyjmując zatem powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że ulga sponsoringowa nie znajdzie zastosowania w przypadku sponsoringu polegającego na wykonaniu przez przedsiębiorcę jednostronnego świadczenia (darowizny) na rzecz klubu sportowego, albowiem brak w takim przypadku stosunku wzajemności. Co innego, gdy w zamian za sponsoring klub świadczy określone usługi na rzecz przedsiębiorcy. Wówczas możliwe będzie skorzystanie z ulgi sponsoringowej, oczywiście pod warunkiem, że świadczenie wykonano na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym niedziałającym dla osiągniecia zysku, a także, że środki finansowe zostają przekazane na ściśle określone cele.

Bardzo ważne jest zatem, żeby sporządzić umowę sponsorską precyzyjnie określającą cel wydatków, które mogą być finansowane ze środków przekazanych przez sponsora, a także – w interesie sponsora – aby określić mechanizm kontrolowania przez sponsora wydatkowania przekazanych przez niego środków (ich transparentności). W innym wypadku możliwość skorzystania z ulgi może być przez urząd skarbowy kwestionowana.

 

Autor: adw. Jan Łukomski, apl. adw. Konrad Stężycki

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ II

Koń jaki jest, każdy widzi – o umowie sprzedaży konia

Koń jaki jest, każdy widzi – o umowie sprzedaży konia

Sporty jeździeckie z każdym rokiem zyskują na popularności. Dyscyplina, która jeszcze nie tak dawno zarezerwowana była wyłącznie dla elit, dziś otwiera swoje podwoje przed osobami pragnącymi podziwiać świat z końskiego grzbietu. Oznacza to m.in., że z każdym kolejnym rokiem stopniowemu upowszechnieniu ulegają czynności związane z obrotem końmi. To z kolei powoduje, że coraz częściej na sądowych salach rozpatrywane są sprawy z zakresu sporów wynikłych pomiędzy stronami umowy, której istotą jest sprzedaż konia. Dzieje się tak ze względu na wciąż obowiązującą niszowość tzw. prawa jeździeckiego i wynikającą z tego niewielką świadomość prawną jeźdźców, trenerów i właścicieli koni w kwestii prawidłowego konstruowania umowy sprzedaży konia, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy. […]

Kiedy piłkarz może jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy klubu z powodu zaległości w zapłacie wynagrodzenia? Aktualne przepisy PZPN

Kiedy piłkarz może jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy klubu z powodu zaległości w zapłacie wynagrodzenia? Aktualne przepisy PZPN

Kiedy piłkarz może jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy klubu z powodu zaległości w zapłacie wynagrodzenia? Aktualne przepisy PZPN

Do dnia 29 czerwca 2021 r. zawodnicy byli uprawnieni do złożenia klubowi jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu w przypadku zalegania z wypłatą wynagrodzenia przez klub za łączny okres czterech miesięcy. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 8 kwietnia 2020 r. w związku z trwającą pandemią COVID-19 i miało na celu zapewnienie stabilności kontraktowej przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjalnie trudniejszej sytuacji ekonomicznej klubu. Oznaczało to, że kluby mogły nie płacić zawodnikom wynagrodzeń przez okres dwukrotnie dłuższy niż poprzednio, bez ryzyka konsekwencji w postaci rozwiązania kontraktu z ich winy.

Zmiana przepisów

Jednakże, w związku z faktem, że wznowiono rozgrywki piłkarskie, a kibice powrócili na trybuny, zdecydowano się przywrócić wcześniej obowiązujące przepisy, czyli prawo do rozwiązania kontraktu  w przypadku dwumiesięcznej zaległości.

Dlatego w dniu 29 czerwca 2021 r. Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę nr 19/2021 zmieniającą treść uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN („Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej”), przywracając zawodnikom możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku zalegania przez klub z zapłatą wynagrodzenia za łączny okres dwóch miesięcy. Dodatkowo należy oczywiście spełnić również inne warunki formalne – wyznaczyć klubowi dodatkowy czternastodniowy termin do zapłaty oraz poinformować w odpowiedniej formie klub oraz organ prowadzący rozgrywki o skorzystaniu z prawa do rozwiązania kontraktu (bez spełnienia wymienionych warunków rozwiązanie kontraktu byłoby bezskuteczne). Powyższa uchwała weszła w życie i zaczęła obowiązywać wraz z dniem jej podjęcia, a zatem zawodnicy mogą skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu w przypadku dwumiesięcznej zaległości w zapłacie, poczynając od sezonu 2021/2022.

Obowiązek zapłaty

Realizacja obowiązku zapłaty zawodnikom wynagrodzenia jest obecnie gwarantowana na kilka sposobów. Po pierwsze, w przypadku zaistnienia zaległości zawodnik jest uprawniony do rozwiązania kontraktu z winy klubu. Po drugie, jeżeli dojdzie do rozwiązania kontraktu to zawodnik będzie uprawniony do żądania od klubu zapłaty odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie kontraktu (i oczywiście zapłaty zaległego wynagrodzenia), którego może dochodzić przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN. Po trzecie, jeżeli klub bezpodstawnie nie realizuje wobec zawodnika swoich zobowiązań finansowych, wówczas na klub mogą zostać nałożone sankcje dyscyplinarne.

Uchwałę  nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN („Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej”) w jej aktualnym brzmieniu – uchwalonym w dniu 29 czerwca 2021 roku – mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem: Uchwała_III.54_z_27.03.2015_-_Minimalne_wymagania_kontraktowe

Autor: Jan Łukomski

Fotografia w nagłówku oraz uchwała: Polski Związek Piłki Nożnej

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ I

Ciąża sportsmenki a obowiązki kontraktowe w klubie sportowym.

Ciąża sportsmenki a obowiązki kontraktowe w klubie sportowym.

Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził progresywne przepisy chroniąc zawodniczki w okresie ciąży oraz macierzyństwa.

Przepisy rozmaitych związków sportowych lub lig zawodowych w sportach zespołowych często regulują sytuacje, w których zawodnicy nie są w stanie – czasowo lub permanentnie – realizować swoich obowiązków kontraktowych z powodu kontuzji lub choroby. Nie jest to (niestety) absolutna norma, lecz w wielu sportach przepisy chronią zawodników przed nieuzasadnionym obniżeniem ich wynagrodzeń lub wypowiedzeniem przez kluby kontraktów. Materią, której dotychczas nie regulowano w przepisach sportowych był temat ciąż i macierzyństwa sportsmenek. Pomimo tego, że najpopularniejsze sporty zespołowe, w których uczestniczą drużyny kobiece to koszykówka oraz – przede wszystkim – piłka siatkowa, to pierwszym związkiem, który zdecydował się stworzyć przepisy chroniące kobiety – zawodniczki w okresie ciąży oraz macierzyństwa jest Polski Związek Piłki Nożnej. Jest to z jednej strony spowodowane faktem, że kobieca piłka nożna szybko zyskuje popularność, a także znaczną uwagę mediów, sponsorów oraz związków piłki nożnej. Po drugie, w piłce nożnej silną pozycję mają związki zawodowe piłkarzy i piłkarek), które na szczeblu międzynarodowym (FIFPro) są w stanie przekonać piłkarskich prawodawców (FIFA) do wprowadzania regulacji chroniącej prawa zawodników. Przepisy PZPN stanowią zatem implementację przepisów międzynarodowej federacji piłki nożnej w tym zakresie, podlinkowanych poniżej. […]

O JEDEN MOST ZA DALEKO?

O JEDEN MOST ZA DALEKO?

Całkiem niedawno pisaliśmy na naszym blogu o tym jak polskie mosty wzbudzają zainteresowanie hollywoodzkich producentów („Prawna ochrona zabytków techniki cz. 1” oraz „Prawna ochrona zabytków techniki cz. 2″ ) Najpierw most nad zalewem Pilchowickim, a następnie most w Stobnicy, były brane pod uwagę, jako sceneria do nowego filmu z serii Mission Impossible, z Tomem Cruise’m w roli głównej. […]

Prawo własności zabytku a uprawnienia konserwatora

Prawo własności zabytku a uprawnienia konserwatora

Temat konserwacji zabytków najczęściej pojawia się przy okazji nieudolnych lub nieudanych procesów konserwatorskich, ewentualnie prób ich widowiskowego wysadzenia na potrzeby filmu. Tym większe było zdziwienie wszystkich, gdy tym razem sytuacja okazała się całkowicie odwrotna – właściciel zabytku nie zaakceptował efektów konserwacji przeprowadzonych zgodnie ze sztuką  i  zażądał przywrócenia zabytku (neogotyckiej figury przedstawiającej Matkę Bożą) do stanu poprzedniego. Zgodnie z oświadczeniem Małopolskiego Konserwatora Zabytków, aktualnie trwa proces wpisu omawianej figury do rejestru zabytków.

Wobec braku wiedzy na temat faktycznego pochodzenia figury, jej pierwotnego wyglądu i zasadności podjętych prac konserwatorskich nie będziemy wypowiadać się w tym zakresie, opierając się na informacjach przekazywanych przez władze konserwatorskie.

[…]

Street art – sytuacja prawna właściciela budynku

Street art – sytuacja prawna właściciela budynku

Graffiti i murale – te nazwy często kojarzą się już ze street artem. Początkowo jednak wszystkie dzieła nanoszone na płaskie powierzchnie, zwłaszcza ściany budynków, określane były terminem graffiti, a wykonawcy tych obrazów nie byli uznawani za artystów. Wzrost popularności street artu widoczny jest nie tylko na ulicach, ale też na rynku dzieł sztuki. Pomimo rosnącej rzeszy fanów tego nietypowego kierunku artystycznej ekspresji, street art nadal stanowi istotny problem dla właścicieli nieruchomości i przez wielu postrzegany jest jako akt wandalizmu. […]

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ZAWODNIKA W GRZE KOMPUTEROWEJ

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ZAWODNIKA W GRZE KOMPUTEROWEJ

KTO MA PRAWO DO UDZIELENIA LICENCJI DEWELOPEROWI GRY? CASUS SPORU ZLATANA IBRAHIMOVIĆIA, EA SPORTS I FIFPRO

Dyskusja nad prawami do wizerunku sportowców rozgorzała, gdy światowa gwiazda piłki nożnej Zlatan Ibrahimović, opublikował na swoim Twitterze wpis zarzucający Electronic Arts (EA) wykorzystanie w grze FIFA 21 wizerunku piłkarza bez jego zgody. Ibrahimović podniósł, iż nie wie na jakiej podstawie EA rozporządza jego wizerunkiem, i że z pewnością nie przekazał żadnych takich praw Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych (FIFPro). […]

Rola agentów esportowych w walce o prawa zawodnika

Rola agentów esportowych w walce o prawa zawodnika

Tegoroczne, wciąż zresztą trwające, zimowe okno transferowe w League of Legends po raz kolejny pobiło wszelkie rekordy. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, transfer chorwackiego zawodnika, Luka „Perkza” Perkovićia, kosztował amerykańską organizację Cloud9 prawie 5 milionów dolarów. Jest to kolejny sygnał, że kontrakty profesjonalnych esportowców zaczynają dorównywać liczbowo kontraktom ze sportów tradycyjnych. […]

Zmiany zasad transferów zawodników z krajów Unii Europejskiej do Anglii po 1 stycznia 2021 r.

Zmiany zasad transferów zawodników z krajów Unii Europejskiej do Anglii po 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące transferów do Anglii piłkarzy z krajów Unii Europejskiej. Zmiany te są oczywiście konsekwencją nadchodzącego Brexitu. Część z nich dotyczy wszystkich angielskich klubów, a niektóre wyłącznie klubów Premier League. Należy wskazać, że Football Association (FA) w nowych regulacjach w wyraźny sposób wyróżnia dwie kategorie zawodników. W rozumieniu nowych przepisów przez „Zawodnika” rozumie się jakiegokolwiek  gracza, który nie jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii i nie nabył prawa stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Natomiast druga kategoria to „Zawodnik Młodzieżowy” (Youth Player), którym jest każdy zawodnik, który w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na grę w Anglii nie ukończył 21. roku życia. […]

„Ruchomości dziedziczą obecni przy śmierci”, czyli o dziedziczeniu kolekcji artystycznych

„Ruchomości dziedziczą obecni przy śmierci”, czyli o dziedziczeniu kolekcji artystycznych

Zgodnie ze starym, przywołanym w tytule powiedzeniem „ruchomości dziedziczą obecni przy śmierci”. Zasada ta mówi o tym, o czym przekonało się wielu spadkobierców dziedziczących po kolekcjonerach. W sytuacji bowiem, gdy kolekcja nie została nigdy skatalogowana i nie sporządzono również dokładnego testamentu rozporządzającego konkretnymi elementami kolekcji, może okazać się, iż jej elementy nigdy formalnie nie wejdą w skład dzielonej masy spadkowej. Szczególnie, gdy spadkobiercy są skonfliktowani i utrudniają sobie dostęp do kolekcji. […]

Związki profesjonalnych zawodników esportowych

Związki profesjonalnych zawodników esportowych

Zawodnicze związki zawodowe funkcjonują we wszystkich największych sportach tradycyjnych. Ich rolą jest reprezentacja interesów zawodników, negocjacje ze związkami drużyn i organizatorami rozgrywek. […]

Kontrakt esportowy w świetle standardów z profesjonalnej piłki nożnej

Kontrakt esportowy w świetle standardów z profesjonalnej piłki nożnej

Gdy w ubiegłym roku pisaliśmy artykuł poświęcony kontraktom esportowym – o „ucieczce z więzienia kontraktowego” – przyjęliśmy (jak nam się wydawało) wyolbrzymiony przykład rażąco niekorzystnej umowy. Na jego podstawie wskazywaliśmy jakie możliwości przysługują zawodnikowi, który taki kontrakt podpisał. […]

Tożsamość artysty, jakie ma znaczenie w zakresie ochrony praw autorskich

Tożsamość artysty, jakie ma znaczenie w zakresie ochrony praw autorskich

Sprawa Banksy ’ego

 

Kilka dni temu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wydał orzeczenie niekorzystne dla znanego street-artowego artysty „Banksy ’ego”, wskazując, iż ze względu na ukrywanie swojej tożsamości twórca musi liczyć się z faktem, iż ochrona jego prac może nie być zupełna.

[…]

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ II

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ II

FORMA I TREŚĆ UMÓW SPONSORSKICH

 

W poprzednim artykule poświęconym umowie sponsorskiej, opisaliśmy typy umów sponsorskich oraz podatkowe aspekty ich obowiązywania. W tej części naszego cyklu, skupimy się na formie i treści umów łączących klub i sponsora.

[…]

Esports is in a dire need of arbitration court – here’s why

Esports is in a dire need of arbitration court – here’s why

Investigation carried out by Michał Słowiński, a longtime ESL admin, revealed numerous instances of in game bug being abused by coaches of professional Counter Strike teams. The bug resulted in coaches being able to inform their team about opponent’s movements, due to locking coach camera angle in set position. […]

Negatywny wpływ braku sądu polubownego na rozstrzyganie sporów w świecie esportu.

Negatywny wpływ braku sądu polubownego na rozstrzyganie sporów w świecie esportu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Michała Słowińskiego, wieloletniego administratora rozgrywek ESL, zostały ujawnione liczne przypadki nadużywania błędu gry Counter Strike przez trenerów profesjonalnych drużyn. Błąd ten polegał na możliwości zablokowania kamery trenera w konkretnym miejscu na mapie, co umożliwiało mu przekazywanie ważnych informacji dla pozostałych zawodników. […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ORGANIZATORÓW WYPRAW I SZKOLEŃ KAJAKARSKICH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ORGANIZATORÓW WYPRAW I SZKOLEŃ KAJAKARSKICH

W powszechnej świadomości kajakarstwo funkcjonuje w dwóch odsłonach. Pierwszą jest klasyczny sport olimpijski, trenowany w klubach i uprawiany przez profesjonalistów. Druga to aktywność rekreacyjna, uprawiana w ramach zorganizowanych spływów na rzekach nizinnych. Rzadziej natomiast zauważane są inne formy uprawiania tego sportu, tj. kajakarstwo górskie oraz morskie. W przeciwieństwie do kajakarstwa rekreacyjnego, obie te formy wymagają od osoby ich uprawiającej, pewnego wachlarza umiejętności i doświadczeń. Obu tych elementów nabyć natomiast można na coraz powszechniejszych kursach, szkoleniach i zorganizowanych wyprawach kajakowych. Co więcej, obie formy aktywności związane są z pewnymi niebezpieczeństwami, które w ekstremalnych przypadkach mogą doprowadzić nawet do utraty zdrowia lub życia. […]

KONSEKWENCJE UCZESTNICTWA W MECZACH LUB TRENINGACH DRUŻYNY SPORTOWEJ ZAWODNIKA ZARAŻONEGO KORONAWIRUSEM

KONSEKWENCJE UCZESTNICTWA W MECZACH LUB TRENINGACH DRUŻYNY SPORTOWEJ ZAWODNIKA ZARAŻONEGO KORONAWIRUSEM

Kilka dni temu, 28-letni piłkarz klubu Kmita Zabierzów został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Zawodnik, otrzymawszy pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19, miał przebywać w izolacji domowej, ale – jak ustalono – zataił tę informację i pojechał ze swoim zespołem na mecz sparingowy z klubem Świt Krzeszowice. Ze względu na jego zachowanie, drużyny obydwu klubów zostały poddane kwarantannie. Mowa więc o przynajmniej kilkudziesięciu osobach. Mężczyźnie postawiono zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej. […]

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ I

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INTERESÓW KLUBU SPORTOWEGO W UMOWIE SPONSORSKIEJ, CZĘŚĆ I

TYPY UMÓW SPONSORSKICH I ICH OPODATKOWANIE

W ostatnich miesiącach wiele klubów sportowych musiało się zmagać z rezygnacjami sponsorów z dalszej współpracy. Epidemia wirusa COVD-19 i związany z nią kryzys gospodarczy sprawiły, że sponsorzy zaczęli szukać oszczędności, m.in. poprzez wycofywanie się ze swoich zobowiązań finansowych, próby rozwiązania zawartych umów lub odmowę prowadzenia negocjacji nad kontynuowaniem współpracy. […]

„Most na rzece Warta” – prawna ochrona zabytków techniki cz. 2

„Most na rzece Warta” – prawna ochrona zabytków techniki cz. 2

Całkiem niedawno opisywaliśmy głośne plany wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach. Wydaje się, że zainteresowanie tematem ze strony mediów oraz negatywny odzew ze strony opinii publicznej przekreśliły te plany. Niestety, informacja ta nie jest wyłącznie pozytywna. Jak bowiem donosi „Gazeta Wyborcza”, na celowniku filmowców pojawił się kolejny zabytek techniki – nieczynny most kolejowy w wielkopolskiej Stobnicy. […]

Transfer Tony’ego Petitti z MLB do OWL, czyli ciąg dalszy fuzji esportu ze sportem

Transfer Tony’ego Petitti z MLB do OWL, czyli ciąg dalszy fuzji esportu ze sportem

Pisaliśmy już wcześniej o powolnym łączeniu się światów sportu tradycyjnego i e-sportu, zarówno poprzez dołączanie dyscyplin esportowych do istniejących związków sportowych, jak i w drodze próby utworzenia Polskiego Związku Sportowego dla esportu.  Kolejny krok w tym kierunku wykonał amerykański potentat w branży gier elektronicznych, Activision Blizzard, właściciel gry Overwatch i organizator rozgrywek w ramach Overwatch League (OWL), zatrudniając Tony’ego Pettiti – byłego komisarza amerykańskiej ligi baseballa – Major League Baseball. […]

Aspekty prawnoautorskie internetowej transmisji (streamingu) z gry komputerowej,

Aspekty prawnoautorskie internetowej transmisji (streamingu) z gry komputerowej,

Czyli jak odnaleźć się w gąszczu przyjętych praktyk i sprzecznych interesów.

 

Jedną z branż, która najbardziej zyskała na epidemii koronawirusa jest bez wątpienia branża transmisji treści online („streaming”). Nic zatem dziwnego, że każdego miesiąca nowe osoby próbują swoich sił w tym zawodzie przyszłości.

Wiodąca platforma do streamingu treści gamingowych, czyli Twitch.tv, zanotowała w lipcu 2020 prawie 7,5 miliona aktywnych streamerów, co stanowi ponad dwukrotność zeszłorocznej miesięcznej średniej (3,64 mln). Znaczna ich część działa bez jakiegokolwiek rozeznania w aspektach prawnych takiej działalności i bez świadomości potencjalnych ryzyk. […]

Status zabytku na przykładzie mostu w Pilchowicach.

Status zabytku na przykładzie mostu w Pilchowicach.

Głośno zrobiło się ostatnio o stuletnim moście nad zalewem Pilchowickim. Niestety informacje prasowe nie dotyczą ewentualnego remontu mostu i przywrócenia na nim ruchu kolejowego, ale wykorzystania mostu w celach filmowych.

Z przekazów prasowych wynika, iż na moście może być w przyszłości kręcona hollywoodzka superprodukcja z udziałem znanego aktora Toma Cruise’a. W ramach tych planów most miałby zostać wysadzony w powietrze, czy jak twierdzą inni, jedynie częściowo uszkodzony.

Plany te, z przyczyn zrozumiałych, wywołały powszechne oburzenie wśród miłośników dawnej kolei, zabytków techniki i architektury oraz lokalnych społeczników. W kwestii tej wypowiedział się nawet Paweł Lewandowski – wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazując, iż most nie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z powszechnie cytowanym fragmentem jego wypowiedzi „nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową”.

Z jednej strony można wskazać, iż minister jedynie cytuje treść przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z drugiej można jednak zarzucić, iż swoją wypowiedzią wchodzi w kompetencje innych organów państwowych, odpowiedzialnych za faktyczne ocenianie tego, co jest, a co nie jest zabytkiem. […]

Plagiat czy inspiracja , czyli jakie są granice praw autorskich?

Plagiat czy inspiracja , czyli jakie są granice praw autorskich?

Jeden z bogatszych współcześnie żyjących amerykańskich artystów, trzy lata temu został zmuszony do zapłaty kwoty 168 tysięcy dolarów za plagiat fotografii Francka Davidoviciego – „Fait d’Hiver”. Okazuje się, że Jeff Koons był wielokrotnie oskarżany o plagiat, a sama praktyka kopiowania twórczości jest nader często stosowana w środowisku artystycznym. W czasach, w których niemal wszystko zostało już stworzone, problem plagiatu poruszany jest coraz częściej.  Powszechnie rozumienie pojęcia okazuje się często być niewystarczające, a w ustawach próżno szukać legalnej definicji plagiatu. Jaka jest zatem różnica między dozwolonym użytkiem, inspiracją a plagiatem? […]

Czy esportowiec może być przedsiębiorcą? Case study sprawy europejskiego LCS.

Czy esportowiec może być przedsiębiorcą? Case study sprawy europejskiego LCS.

Na łamach naszego bloga pisaliśmy już wielokrotnie o tym jak ważne jest ostrożne konstruowanie kontraktów zawodniczych. Pokazywaliśmy potencjalne zagrożenia zaniedbań w tym obszarze, zarówno w relacjach cywilnoprawnych (na linii zawodnik – organizacja ) jak i publicznoprawnych (przede wszystkim w relacjach z urzędem skarbowym). […]

Legalizacja działalności gospodarczej prowadzonej w Internecie. Sugestie dla młodych influencerów, bloggerów, streamerów oraz ich rodziców.

Legalizacja działalności gospodarczej prowadzonej w Internecie. Sugestie dla młodych influencerów, bloggerów, streamerów oraz ich rodziców.

Wielu rodziców, widząc swoje dziecko spędzające znaczne ilości czasu przy komputerze bądź na platformach społecznościowych, reaguje strachem, niezrozumieniem, czy nawet poirytowaniem. Na utartej ścieżce edukacji i kariery, zaczynającej się już przy przemyślanym wyborze profilu w liceum, nie ma bowiem miejsca na granie, streamowanie czy nagrywanie filmów na Youtube. Tym większe jest ich zdziwienie, gdy dziecko oznajmia im, iż zarobiło w Internecie trzy-, pięcio- lub nawet dziesięciokrotność miesięcznych zarobków rodzica. […]

Niespodzianki archeologiczne, czyli co może nas spotkać na placu budowy

Niespodzianki archeologiczne, czyli co może nas spotkać na placu budowy

W ostatnich dniach, na terenie poznańskiego Ostrowa Tumskiego dokonano niezwykłego odkrycia. Podczas prowadzonej przez dewelopera budowy kompleksu mieszkań „Tumsky Residence”, archeolodzy odsłonili fragment wału obronnego pochodzący z końca X wieku. Te zabytkowe fortyfikacje z czasów Mieszka I mogłyby zostać zdewastowane, gdyby nie współpraca dewelopera z wojewódzkim konserwatorem zabytków. […]

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH  – TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW UPŁYWA JUŻ 13 LIPCA

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW UPŁYWA JUŻ 13 LIPCA

Z dniem 13 lipca 2020 upływa mija termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Dochowanie tego terminu jest szczególnie ważne, gdyż przewidziane kary za niedopełnienie obowiązku sięgają nawet kwoty 1.000.000 zł. […]

Zacierające się granice świata sportu i esportu, czyli jak kolarze i rajdowcy radzą sobie w czasach epidemii

Zacierające się granice świata sportu i esportu, czyli jak kolarze i rajdowcy radzą sobie w czasach epidemii

Temat utworzenia Polskiego Związku Sportowego dla esportu był niejednokrotnie poruszany na łamach naszego kancelaryjnego bloga. Wskazywaliśmy na potencjalne konsekwencje stworzenia takiego podmiotu, pisaliśmy także o esportowej ekspansji PZPN i międzynarodowych pomysłach na organizację takich związków.

Tymczasem, środowiskiem esportu zaczynają interesować się kolejne podmioty kojarzone dotychczas ze światem sportów tradycyjnych – wraz z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii kolejni przedstawiciele sportów tradycyjnych zaczynają bowiem interesować się możliwością przeniesienia rywalizacji do rzeczywistości wirtualnej. […]

Droit de suite, czyli dodatkowy zarobek dla artysty

Droit de suite, czyli dodatkowy zarobek dla artysty

Zachwiania ekonomiczne spowodowane epidemią wirusa COVD-19 mogą sprawić, iż na rynku dzieł sztuki pojawią się osoby szukające bezpiecznej lokaty swojego kapitału lub – jeżeli sami dysponują cennymi egzemplarzami i jednocześnie popadły w kłopoty finansowe – źródła jego pozyskania. Sytuacji takiej, a w szczególności ostatnich rekordowych transakcji dot. obrazu Jacka Malczewskiego – „Artysta i Chimera” za kwotę 3,6 mln złotych oraz pracy polskiej malarki Meli Muter za kwotę 800 tysięcy złotych, nie należy jednak traktować jako sygnału wskazującego na stabilność rynku. Zwiększony popyt i podaż mogą się bowiem zakończyć równie szybko jak się zaczęły.

[…]

ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA PODMIOTÓW ESPORTOWYCH ZAWARTE W TZW.  “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I “TARCZY FINANSOWEJ”

ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA PODMIOTÓW ESPORTOWYCH ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I “TARCZY FINANSOWEJ”

Niniejsze opracowanie dotyczy świadczeń, ulg i zwolnień, z których może skorzystać szeroka grupa podmiotów związanych z esportem, w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Zostało ono oparte w głównej mierze o regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa”), nowelizacjami do ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020 r., a także o przepisy zawarte w innych ustawach. Większość profesjonalnych organizacji esportowych oraz organizatorów turniejów prowadzi działalność gospodarczą, w formie spółek prawa handlowego. Wielu graczy uczestniczących w turniejach oraz streamerów również ma status przedsiębiorcy. Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny sprawdzić, czy spełniają kryteria umożliwiające skorzystanie z rządowych pakietów pomocowych. Jednakże świadczenia i ulgi nie są ograniczone wyłącznie do przedsiębiorców. Także organizacje działające jako organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) mogą spróbować uzyskać świadczenia pomocowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku graczy i streamerów, którzy zostają zatrudnieni na umowach zlecenia, jednakże nie prowadzą działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przeglądem świadczeń, ulg i zwolnień, na które mogą liczyć podmioty z sektora esportowego. […]

ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPORTOWCÓW I TRENERÓW ZAWARTE W TZW.  “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I „TARCZY FINANSOWEJ”

ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPORTOWCÓW I TRENERÓW ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I „TARCZY FINANSOWEJ”

Niniejsze opracowanie dotyczy świadczeń, ulg i zwolnień, z których mogą skorzystać kluby sportowe, sportowcy oraz członkowie sztabów szkoleniowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Zostało ono oparte w głównej mierze o regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa”), nowelizacjami do ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020 r., a także o przepisy zawarte w innych ustawach.

[…]

ŚWIADCZENIA, ULGI I WSPARCIE ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWARTE W TZW.  “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

ŚWIADCZENIA, ULGI I WSPARCIE ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

Niniejsze opracowanie dotyczy świadczeń, ulg i zwolnień, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Zostało ono oparte w głównej mierze o regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Ustawa”), nowelizacjami do ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020 r., a także o przepisy zawarte w innych ustawach.

[…]

Na jakie świadczenia mogą liczyć artyści w dobie epidemii koronawirusa?

Na jakie świadczenia mogą liczyć artyści w dobie epidemii koronawirusa?

W dobie epidemii koronawirusa rząd podejmuje rozwiązania by wspomóc pracodawców i pracowników w tej trudnej sytuacji. W ramach programu tarczy antykryzysowej przygotowano również rozwiązania przeznaczone dla artystów i podmiotów zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Niniejszy artykuł wyjaśni, czy podmioty zajmujące się działalnością artystyczną i kulturalną mogą liczyć na świadczenia ze strony państwa, a jeśli tak, to na jakie. […]

Zniszczenie zabytku w świetle przepisów ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami  

Zniszczenie zabytku w świetle przepisów ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami  

Ostatnie wydarzenia z Krakowa, w efekcie których wojewódzki konserwator zabytków nałożył na inwestora karę w wysokości 500.000 zł (czyli maksymalną możliwą karę wynikającą z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) za przeprowadzenie rozbiórki zabytkowej kopuły dawnego kościoła św. Jadwigi, pokazują jak istotne jest zadbanie przez właściciela zabytkowej nieruchomości o uzyskanie stosownych pozwoleń ze strony służb konserwatorskich.

[…]

Sesja zdjęciowa w muzeum? Uważaj na ograniczenia!

Sesja zdjęciowa w muzeum? Uważaj na ograniczenia!

Obecnie fotografowie prześcigają się w poszukiwaniu najciekawszych lokalizacji do sesji fotograficznych. Sesje zdjęciowe coraz częściej odbywają się w galeriach i muzeach, a największe marki odzieżowe decydują się na filmowanie tam swoich kampanii reklamowych. Fotografowie muszą się mieć jednak na baczności. Na artystów mogą czekać dodatkowe opłaty i nieoczekiwane utrudnienia, jeśli zdecydują się na pracę poza studiem.
Działalność gospodarcza w okresie epidemii – kto może ją prowadzić i w jakim zakresie? Czy przedsiębiorcy mają możliwość renegocjacji obowiązujących umów?

Działalność gospodarcza w okresie epidemii – kto może ją prowadzić i w jakim zakresie? Czy przedsiębiorcy mają możliwość renegocjacji obowiązujących umów?

W ubiegłym tygodniu rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku ogłoszono na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. W drodze tego rozporządzenia wprowadzono czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców niektórych rodzajów działalności. Do najbardziej dotkniętych tym ograniczeniem branż należą z pewnością branża gastronomiczna, kultury i rozrywkowa, sportowa oraz handlu wielkopowierzchniowego.
Zbierasz dzieła sztuki? Sprawdź czy księgi ewidencyjne dotyczą Ciebie

Zbierasz dzieła sztuki? Sprawdź czy księgi ewidencyjne dotyczą Ciebie

Obraz „Martwa natura” Pietera de Ringa został wywieziony podczas II wojny światowej z kolekcji Schlesisches Museum für bildende Künste in Breslau (poprzednika Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu). Od tego czasu dzieło było poszukiwane, aż w końcu zostało uznane za utracone. W końcu po wielu latach w kwietniu 2019 roku, obraz szczęśliwie powrócił na tereny Dolnego Śląska. Niemniej jednak, poszukiwanie dzieła, które zaginęło w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego, czy też w wyniku zwykłej kradzieży, jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Odpowiednie katalogowanie i ewidencjonowanie zabytków mogłoby w przyszłości nie tylko ułatwić poszukiwanie zaginionych obiektów, ale też zapobiegać ewentualnym kradzieżom i skutecznie zwalczać działania fałszerskie.
Zakaz wstępu publiczności na IEM Katowice 2020 – Potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

Zakaz wstępu publiczności na IEM Katowice 2020 – Potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

W miniony weekend odbył się IEM Katowice 2020, czyli pierwszy turniej ESL rozegrany przy pustych trybunach. I nie było to wcale związane z małym zainteresowaniem imprezą - wręcz przeciwnie, w wydarzeniu miało wziąć udział ponad 170 tysięcy osób z całego świata. Wszyscy chętni do obejrzenia zmagań w CS:GO musieli finalnie zadowolić się oglądaniem rozgrywek w katowickich barach i pubach. Powodem takiego toku wydarzeń była decyzja wojewody śląskiego, Pana Jarosława Wieczorka, z dnia 27 lutego 2020 roku, w której zakazał on udziału publiczności w imprezie odbywającej się w katowickim „Spodku”. Decyzję tą uzasadnił pismem otrzymanym od prezydenta Katowic, rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przedmiocie zagrożenia koronawirusem.
Ustna obietnica premii dla drużyny sportowej – czy jest wiążąca dla klubu?

Ustna obietnica premii dla drużyny sportowej – czy jest wiążąca dla klubu?

Warunkowe zobowiązanie przedstawicieli klubu do wypłaty zawodnikom dodatkowego wynagrodzenia, w postaci premii motywacyjnej, jest zjawiskiem częstym w sektorze sportów zespołowych, a w szczególności w piłce nożnej. Często słyszy się o tym, że zarządy klubów piłkarskich składają swoim zawodnikom obietnicę wypłaty premii w przypadku utrzymania się zespołu w lidze, wygrania prestiżowego lub kluczowe z punktu widzenia układu tabeli spotkania lub awansu do europejskich pucharów. Zazwyczaj wysokość oraz zasady wypłacania premii ustalane są przed sezonem, jednakże zdarza się również, że ma to miejsce w trakcie sezonu, często na tzw. „ostatniej prostej”, a czasami nawet już po jego zakończeniu(!).
Chcesz wywieźć Picassa? Sprawdź czy się opłaca!

Chcesz wywieźć Picassa? Sprawdź czy się opłaca!

Kilka dni temu Sąd w Madrycie skazał hiszpańskiego bankiera, kolekcjonera sztuki, a także wnuka założyciela Santander Group – Jaime’a Botina na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 52,4 milionów euro. Takie są konsekwencje próby wywiezienia z Hiszpanii obrazu „Głowa młodej kobiety” autorstwa Pabla Picassa. Jaime Botin próbował wywieźć cenne dzieło już w 2012 roku, ale wówczas na przeszkodzie stanął mu brak odpowiednich zezwoleń. Jak stanowi hiszpańskie prawo, każde dzieło sztuki, które ma ponad 100 lat podlega ochronie prawnej, wobec czego nie można go wywozić bez specjalnego zezwolenia poza granice kraju. Miliarder nie uzyskał odpowiednich zezwoleń, ale jak widać nie zniechęciło go to do podjęcia próby nielegalnego wywiezienia dzieła.
Matchfixing, doping i cheating, czyli trzy największe plagi esportu i jak z nimi walczyć

Matchfixing, doping i cheating, czyli trzy największe plagi esportu i jak z nimi walczyć

Rosnąca popularność esportu niesie za sobą wiele dobrego. Poprawia się jakość widowiska, środowisko zaczyna zwracać uwagę na konieczność wzmocnienia ochrony praw graczy, rośnie zainteresowanie popularyzowaniem oraz wspieraniem sportów elektronicznych ze strony władz publicznych, a ponadto coraz poważniejsze marki decydują się na inwestycje w branżę, co dodatkowo pomaga w podnoszeniu stawki rywalizacji esportowej. Niestety wzrost popularność esportu sprawia także, że mniej uczciwi gracze i osoby ze środowiska znajdują coraz to bardziej kreatywne sposoby na oszustwo w celu osiągnięcia sukcesu w rywalizacji lub korzyści majątkowych. Niektóre z tych sposób znane są ze sportów tradycyjnych, a inne są ściśle związane z istotą sportów elektronicznych.
Nowelizacja ustawy o sporcie i jej poważne konsekwencje dla esportu

Nowelizacja ustawy o sporcie i jej poważne konsekwencje dla esportu

Dzisiaj na stronie internetowej Sejmu pojawiła się informacja, iż Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą przez obie izby polskiego parlamentu nowelizację ustawy o sporcie. Nowelizacja ta ma przełomowe znaczenie dla esportu, o czym pisaliśmy już tutaj, gdyż zmienione przepisy ustawy dotyczą również tej branży, jako mieszczącej się w definicji sportu. Nowelizacja ta zmienia przede wszystkim wymagania konieczne do uzyskania statusu polskiego związku sportowego. Do tej pory związek sportowy ubiegający się o status polskiego związku sportowego musiał wykazać przynależność do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Kontrakt esportowy tylko na piśmie? Czyli, co zrobić jeśli organizacja nie wydaje graczowi podpisanego egzemplarza umowy.

Kontrakt esportowy tylko na piśmie? Czyli, co zrobić jeśli organizacja nie wydaje graczowi podpisanego egzemplarza umowy.

W ostatnim artykule opublikowanym na blogu tłumaczyliśmy, w jaki sposób zawodnik może uwolnić się spod opresyjnego kontraktu i wydostać się z „więzienia kontraktowego”. Co jednak może zrobić młody gracz pozostawiony w stanie niepewności co do tego, czy umówiony kontrakt w ogóle został zawarty i czy obowiązuje? Takie sytuacje mają miejsce na przykład wówczas, gdy zawodnik i organizacja dojdą do porozumienia co do warunków współpracy, zawodnik otrzyma projekt kontraktu, podpisze go, a następnie prześle do organizacji i… nie otrzyma z powrotem wersji podpisanej przez „pracodawcę”.
„Ucieczka z „więzienia kontraktowego”, czyli co może zrobić zawodnik, jeżeli nie przeczytał dokładnie kontraktu przed jego podpisaniem…”

„Ucieczka z „więzienia kontraktowego”, czyli co może zrobić zawodnik, jeżeli nie przeczytał dokładnie kontraktu przed jego podpisaniem…”

W niniejszym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie co może zrobić profesjonalny gracz w sytuacji, gdy zaniedbał  wpisania korzystnych dla siebie rozwiązań do kontraktu? Czy w takiej sytuacji będzie mu przysługiwała możliwość wypowiedzenia zawartej umowy? Czy organizacja będzie mogła dowolnie korzystać z zastrzeżonych na swoją korzyść kar umownych i możliwości modyfikowania warunków umownych?
Esport a status Polskiego Związku Sportowego – PZPN wchodzi do gry

Esport a status Polskiego Związku Sportowego – PZPN wchodzi do gry

W ubiegłą sobotę prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, zapowiedział powołanie reprezentacji Polski w Esporcie. Tweet ten wzbudził wiele emocji, bowiem zdaniem niektórych upowszechnianie esportu możę rodzić zagrożenie dla popularności sportów tradycyjnych, w tym piłki nożnej. Co ciekawe sam prezes PZPN wypowiedział się wcześniejszej na Twitterze w podobnym duchu, określając esport mianem „pewnej patologii”. Ciekawym jest jednak samo stwierdzenie, iż zespół powołany przez PZPN będzie Reprezentacją Polski w esporcie.
Profesjonalne uprawianie sportu i esportu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – aspekty prawno-podatkowe.

Profesjonalne uprawianie sportu i esportu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – aspekty prawno-podatkowe.

Niedawno minęła czwarta rocznica od podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały, która zrewolucjonizowała polski sport. 22 czerwca 2015 roku NSA (sygn. akt II FPS 1/15) stwierdził, że „przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art.10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art.5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art.5b ust.1 tej ustawy.”. Dla wielu powyższa uchwała była równoznaczna z otwartym przyzwoleniem na rozliczanie przychodów uzyskiwanych przez sportowców jako przychodów z działalności gospodarczej.
Własność „slota” turniejowego w e-sporcie- model Valve czy franchising?

Własność „slota” turniejowego w e-sporcie- model Valve czy franchising?

W najbliższy weekend, 13-14 Lipca, w stolicy Wielkopolski, na Stadionie Miejskim w Poznaniu, odbędzie się Good Game League 2019. Będzie to największy turniej kiedykolwiek rozegrany w Poznaniu i jeden z największych w Polsce, zarówno pod względem puli nagród - do wygrania będzie bowiem 100 tys. Euro, jak i ze względu na kaliber drużyn w nim uczestniczących. Turniej jest zwieńczeniem świetnie zorganizowanego sezonu, z czterema przystankami w Warszawie, Swarzędzu, Olsztynie oraz Kielcach. Niestety, jak to bywa przy tak dużych przedsięwzięciach, nie obyło się bez kontrowersji z prawem w tle.

PRAWNA OCHRONA WIZERUNKU SPORTOWCA

Każdy człowiek ma swój własny wizerunek, ale nie każdy ma możliwość zarabiania na nim. Do takich osób należą gwiazdy show-biznesu, a także najbardziej utalentowani sportowcy, zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. Jeśli popularność zdobyta przez sportowca na boiskach, parkietach i bieżniach budzi zainteresowanie kibiców i sponsorów, to istnieje realna szansa na zawarcie przez niego korzystnego kontraktu sponsorskiego lub zwiększenie wartości kontraktu zawodniczego zawieranego z klubem. Odpowiednie skonstruowanie takich umów - w celu zabezpieczeniem praw sportowca w relacjach z jego kontrahentem – stanowi poważne wyzwanie. Jednakże sportowcy powinni w równym stopniu zwracać uwagę na to, czy ktoś jeszcze nie zarabia na zdobytej przez nich sławie w sposób bezumowny, sprzedając swoje towary lub usługi z wykorzystaniem ich wizerunku, lecz bez ich wiedzy. Czy takie działania zawsze będą bezprawne? Jakie środki ochrony prawnej przysługują w takich sytuacjach?
Organizacje e-sportowe – agencje menedżerskie czy kluby sportowe?

Organizacje e-sportowe – agencje menedżerskie czy kluby sportowe?

Czyli czego uczy nas spór Tfue z Faze Clan. W czasach, w których stacje telewizyjne biją się o prawa do transmisji rozgrywek e-sportowych, a najpopularniejsi streamerzy grają z celebrytami takimi jak Drake czy Neymar, czasami mamy do czynienia z działaniami rodzącymi pytania o profesjonalizm niektórych organizacji e-sportowych. 20 maja br. prawnicy Turnera „Tfue” Tenneya wnieśli pozew przeciwko Faze Clan, najpopularniejszej organizacji e-sportowej na świecie.
E-sport w obliczu tzw. „ACTA2”

E-sport w obliczu tzw. „ACTA2”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej także: Dyrektywa), zwana potocznie #ACTA 2 bądź Article 13, jest tematem wielu burzliwych dyskusji. Platformy takie jak Twitch, Google czy Youtube, stanowiące główne kanały komunikacji i produkcji treści gamingowych, apelowały do swoich użytkowników o wywieranie presji na europosłów w celu zapobiegnięciu wejścia ww. regulacji w życie, jako uderzających w wolność internetu i funkcjonowanie tych portali w Unii Europejskiej. Pojawiają się jednak opinie, iż dyrektywa ta nie będzie nieść za sobą tak wielu negatywnych konsekwencji i stanowi znakomite narzędzie dla twórców treści do skuteczniejszej walki z piractwem. Jakie zatem realne konsekwencje niosą za sobą nowe regulacje i jak wpłyną one na rynek e-sportu?
Wyścig po status polskiego związku (e-)sportowego

Wyścig po status polskiego związku (e-)sportowego

Czy e-sport jest sportem? Pytanie to, powtarzane w mediach przy okazji każdego większego wydarzenia e-sportowego, zawsze budzi wiele emocji. Jest ono tematem ożywionych dyskusji prowadzonych w polskich i zagranicznych mediach branżowych. Brzmienie art. 2 ust. 1a ustawy o sporcie - „Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. „ - wskazuje, że jest to w pełni uprawniony pogląd. Niezależnie od formalnej klasyfikacji e-sportu, niewątpliwie możemy dostrzec w ruchu e-sportowym dążenie do profesjonalizacji i dalszego rozwoju na zasadach analogicznych do sportów tradycyjnych. Tendencje te możemy zaobserwować zarówno w podejmowaniu współpracy z podmiotami funkcjonującymi w sportach tradycyjnych jak i poprzez powstawanie związków graczy, stowarzyszeń oraz międzynarodowych organizacji takich jak World Esports Association (dalej: „WESA”) czy Esports Integrity Coalition (dalej: „ESIC”).
Sponsoring organizacji i turniejów e-sportowych przez firmy bukmacherskie

Sponsoring organizacji i turniejów e-sportowych przez firmy bukmacherskie

Wraz z rozwojem e-sportu można zaobserwować znaczne zainteresowanie tym obszarem ze strony bukmacherów działających dotychczas głównie w sportach tradycyjnych. Na polskim rynku usług bukmacherskich prym wiodą m.in. takie firmy jak STS.pl (Star - Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o), TOTOLOTEK S.A oraz FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. Podmioty te uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć internet. Nie da się nie zauważyć, że poza legalnie działającymi na polskim rynku bukmacherami, za pośrednictwem sieci internetowej działa również mnóstwo zagranicznych podmiotów, które nie spełniają wymogów nakładanych przez ustawę o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
Profesjonalny kontrakt zawodniczy w e-sporcie

Profesjonalny kontrakt zawodniczy w e-sporcie

Na początku marca w katowickim Spodku, został rozegrany finał Mistrzostw Świata Intel® Extreme Masters (IEM) w Counter-Strike’u. Fińskie ENCE podejmowało aktualnych mistrzów - duńskie Astralis. Zapewne każdy młody gracz aspirujący do kariery profesjonalisty oglądał z zapartym tchem marsz fińskiej drużyny przez fazę play-off, zwłaszcza z uwagi na znakomity występ 17-letniego Jere „Siergiej” Salo. Zanim jednak początkujący zawodnik dotrze do światowego topu będzie musiał przebyć kolejne szczeble kariery i podpisywać kontrakty zawodnicze z różnymi organizacjami e-sportowymi. Jak zatem czytać kontrakty e-sportowe?

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności