KONSEKWENCJE UCZESTNICTWA W MECZACH LUB TRENINGACH DRUŻYNY SPORTOWEJ ZAWODNIKA ZARAŻONEGO KORONAWIRUSEM

31 sierpnia, 2020 Autor sport 0 thoughts on “KONSEKWENCJE UCZESTNICTWA W MECZACH LUB TRENINGACH DRUŻYNY SPORTOWEJ ZAWODNIKA ZARAŻONEGO KORONAWIRUSEM”

Kilka dni temu, 28-letni piłkarz klubu Kmita Zabierzów został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Zawodnik, otrzymawszy pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19, miał przebywać w izolacji domowej, ale – jak ustalono – zataił tę informację i pojechał ze swoim zespołem na mecz sparingowy z klubem Świt Krzeszowice. Ze względu na jego zachowanie, drużyny obydwu klubów zostały poddane kwarantannie. Mowa więc o przynajmniej kilkudziesięciu osobach. Mężczyźnie postawiono zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej.

 

Przestępstwo to określone jest w art. 165 § 1 pkt. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym – w przypadku stwierdzenia umyślnego działania – sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku stwierdzenia nieumyślności sprawcy (art. 165 § 3 KK), przestępstwo zagrożone jest „tylko” karą do 3 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji teoretycznie istnieje możliwość odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary, w oparciu o treść art. 59 Kodeksu karnego, przy jednoczesnym orzeczeniu środka karnego lub środka kompensacyjnego.

Jak wynika z doniesień medialnych, wobec piłkarza sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Sprawa ta doskonale pokazuje, że lekceważenie lub zatajenie faktu zarażenia koronawirusem może mieć nie tylko fatalne skutki zdrowotne i ekonomiczne, ale także nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne.

Od decyzji sądu zależeć będzie, jak surową odpowiedzialność karną poniesie ostatecznie zawodnik. Niemniej jednak, 14-dniowa izolacja wydaje się być naprawdę krótkim okresem w zestawieniu z (teoretycznym) ryzykiem kilkuletniego pozbawienia wolności. Nawet stosunkowo łagodny wyrok mógłby znacząco utrudnić lub nawet przekreślić sportową karierę.

 

Trzeba też pamiętać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jeśli dojdzie do złamania nałożonego obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji, to inspektor sanitarny może nałożyć na sprawcę administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. Od kary tej można się wprawdzie odwołać, ale nie wstrzymuje to jej wykonania.

 

Należy zwrócić uwagę na zagrożenie na jakie zarażony sportowiec może narażać całą drużynę. Zarażenie koronawirusem drużyny sportowej lub choćby spowodowanie obowiązku poddania jej kwarantannie w trakcie sezonu rozgrywkowego, może spowodować jej czasowe wyłączenie lub wręcz wykluczenie z rozgrywek. To z kolei może doprowadzić do wyjątkowo negatywnych konsekwencji ekonomicznych dla klubu. Przykładowo, w związku z brakiem udziałów w meczach lub przedwczesnym zakończeniem udziału w rozgrywkach, sponsor może wypowiedzieć umowę sponsorską, władze samorządowe mogą pozbawić klub dotacji, a dodatkowo mogą zostać wstrzymane wypłaty z tytułu praw telewizyjnych.

W efekcie, po stronie zawodnika może powstać odpowiedzialność odszkodowawcza wobec klubu, z powodu wywołania zarażenia lub spowodowania stanu izolacji drużyny oraz jej czasowego wyłączenia lub wręcz wykluczenia klubu z rozgrywek. Podstawą prawną byłby tutaj art. 415 Kodeksu cywilnego, a podstawą faktyczną naruszenie przez zawodnika obowiązujących przepisów epidemiologicznych. Nie można również wykluczyć, że zachowanie zawodnika naruszałoby określone postanowienia zawartego kontraktu sportowego, co również mogłoby się wiązać z odpowiedzialnością kontraktową (art. 471 KC).

 

Sprawa zawodnika Kmity Zabierzów zwróciła uwagę na problem odpowiedzialności administracyjnej, karnej, a także cywilnej (odszkodowawczej) sportowców, którzy biorą udział w treningach i meczach będąc zarażonymi wirusem COVID-19. Sytuacja ta dotyczy sportowców ze wszystkich dyscyplin, zarówno piłkarzy, jak i siatkarzy, koszykarzy, lekkoatletów itd. Należy w związku z tym pamiętać, że wyjście na boisko lub parkiet w stanie choroby może przejść niezauważone, ale jego konsekwencje mogą być dramatyczne. Dlatego nie można lekceważyć zarówno obowiązujących zakazów i obostrzeń prawnych, jak i własnego samopoczucia. W przypadku orzeczenia lekarskiego lub przynajmniej podejrzeń występowania koronawirusa, odpowiedzialne zachowanie ma nadrzędną wartość w stosunku do ścisłego przestrzegania obowiązków udziału w meczach i treningach, a także sportowych ambicji.

 

O pomocy dla klubów piłkarskich w czasie koronawirusa pisaliśmy już tutaj:

ŚWIADCZENIA, ULGI I ZWOLNIENIA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPORTOWCÓW I TRENERÓW ZAWARTE W TZW. “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” I „TARCZY FINANSOWEJ”

Autorzy:

adw. Jan Łukomski

Damian Stępa

Tags: , , , , ,

Siedziba kancelarii

ul. Swojska 21a
60-592 Poznań
tel: +48 604 430 051
+48 509 428 522

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Łukomski Niklewicz Adwokacka Spółka Partnerska
Polityka prywatności